Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink és az érdeklődők figyelmét, hogy cégünk 2011. január 27-én, a Legfelsőbb Bíróság ítéletével, jogerősen és véglegesen pert nyert a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével szemben. Ettől az időponttól kezdve a Determin Zrt. ismét teljes jogú pénzügyi vállalkozásként működik.

Elszámolási és forintosítási információk, közzétételek elszámolási kötelezettségek teljesítéséről: a pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás esetében elszámolás megküldésére nem kerül sor azokban az esetekben, amikor a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés, és a Determin Zrt. egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.”