BEMUTATKOZUNK

Cégünk, a Determin Hitelcentrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) 2003-ban alapított zártkörű részvénytársaság, amely engedélyezett pénzügyi vállalkozásként működött. A pénzügyi tevékenység végzésére vonatkozó PSZÁF engedély száma és dátuma:
I-275/2003., 2003. február 27.
A Társaság az alábbi szolgáltatásokat nyújthatta ügyfelei részére:
pénzkölcsön nyújtása eszközvásárlás céljából
általános célú pénzkölcsön nyújtása ingatlan fedezet mellett
általános célú pénzkölcsön nyújtása értékpapír fedezet mellett
faktoring, követelésvásárlás

Bár a Társaság működését csak 2003-ban engedélyezte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Társaság körébe tartozó tárgyi és személyi infrastruktúra, a szaktudás és a tapasztalatok megszerzése, valamint az ügyfélkör kialakítása két évtizedes múltra tekint vissza. A Determin nevű cégek egyike még 1990-ben alakult, és lízinggel foglalkozott. A Determin cégcsoporthoz tartozó két másik társaság 1995. elején kezdte meg működését először a részlet-adásvétel, később a lízing majd a tartós bérlet üzletágak elindításával.

A Társaság forgalma az alapítást követő második évtől szépen fölfutott, a 2006-os mérlegfőösszeg meghaladta a 7 milliárd forintot. A forgalom 2007-ben is jó ütemben bővült, de 2007 augusztusában egy váratlan esemény véget vetett Társaságunk ígéretes fejlődésének: a működési engedélyt azonnali hatállyal visszavonta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, valamint elrendelte a Társaság kényszer-végelszámolását. Mindezt tette a Társaság működésének ötödik évében, az első helyszíni vizsgálatot követő mintegy fél év múlva, minden értesítés és előjel nélkül, kizárólag könnyen javítható adminisztratív hiányosságokra hivatkozva. Az ügyről a további menüpontokban lehet részleteket megtudni.


A Társaság Panaszkezelési szabályzata letölthető innen.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink és az érdeklődők figyelmét, hogy cégünk 2011. január 27-én, a Legfelsőbb Bíróság ítéletével, jogerősen és véglegesen pert nyert a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével szemben. Ettől az időponttól kezdve a Determin Zrt. ismét teljes jogú pénzügyi vállalkozásként működik.

Elszámolási és forintosítási információk, közzétételek elszámolási kötelezettségek teljesítéséről: a pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás esetében elszámolás megküldésére nem kerül sor azokban az esetekben, amikor a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés, és a Determin Zrt. egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.”